هڪواڊور

More: Quito , گليپگوس ٻيٽ , گياوايل , Cuenca , Otavalo